Složení těla

Hlavní stránka » InBody 230 » Rozšírená analýza InBody 230 » Složení těla

  • Lidské tělo je tvořeno vodou, minerálními látkami, proteiny (= bílkoviny) a tukem.
  • Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla.
  • U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.
  • Muži mají v těle vyšší procento vody než ženy a zejména se liší obsah tuku v těle.

Normální rozsah tukové tkáně u mužů představuje 10 – 20 % a u žen je fyziologicky dán vyšší podíl tuku, a to 18 – 28 %. S věkem podíl tuku stoupá a např. u žen nad 50 let je tolerovatelné množství až do 33 – 35 %.

InBody 230 spolehlivě analyzuje všechny čtyři základní složky lidského těla (voda, minerální látky, proteiny, tělesný tuk) a vyjadřuje jejich poměr u dané osoby v těle v procentech. Např. výraznější nárůst tukové tkáně v procentech nutně znamená snížení procentového podílu, připadajícího na další látky v těle, zejména vodu, které je v lidském organismu nejvíce (v %).

InBody 230 navíc dokáže analyzovat množství intracelulární (= vnitrobuněčné) a extracelulární (= mimobuněčné) vody. Dále rozlišuje minerální látky vázané v kostech (= osifikující) a minerální látky nevázané v kostech (neosifikující). Tyto údaje mají velký význam především pro lékaře, protože obsah minerálních látek vázaných v kostech je velmi cenný údaj pro diagnostiku osteoporózy.

Kde nás v Brně najdete?


Studio Limetka Brno
U Leskavy 32
Brno – Starý Lískovec
tel.:+420 602 5­75 732
info@studiolimetka.cz

Studio je dočasně uzavřeno

Online rezervace

Zaregistrujte se a můžete využít online rezervace na Power Plate, Vacuterm, Lymfodrenáž a Kavitaci v Limetce Brno

Online rezervace
Internetový obchod